อาการที่อาจพบได้จาก จอตาเสื่อมจากเบาหวาน หรือ เบาหวานขึ้นตา คือ
1. อาจไม่มีอาการอะไรเลยในระยะแรก การมองเห็นปกติ จึงทำให้ผู้ป่วยชะล่าใจไม่ทำตามคำแนะนำของทั้งจักษุแพทย์ และแพทย์ผู้รักษาเบาหวาน
2. ตามัวลงเล็กน้อย หากโรคที่จอตา ลุกลามมายังจุดรับภาพที่เรียกว่า มาคูลา(macula) ตาจะมัวลงอย่างช้าๆ ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจว่ามัวตามอายุที่มากขึ้น จึงละเลยไม่มารับการตรวจรักษา
3. อาจมองเห็นภาพบิดเบี้ยว ถ้าโรคก่อให้จอตามีการบวมน้ำ หรือมีการตายของเซลล์จอตาเป็นหย่อมๆ
4. มี ลานสายตา ที่ผิดปกติ อาจเห็นมืดไปด้านใดด้านหนึ่ง โดยเกิดจากหลอดเลือดจอตาบางเส้นมีการอุดตัน ทำให้เซลล์รับรู้การเห็นบริเวณที่ขาดเลือดไม่ทำงาน ตาจึงมืดเป็นแถบๆ
5. ตามืดลงอย่างฉับพลัน มักเกิดในรายที่มีเลือดออกในน้ำ วุ้นตาอย่างฉับพลัน

ใครที่มีอาการเบาหวานแล้ว ไม่ต้องกังวลค่ะ เพราะปัจจุบันมีสารสกัดจากธรรมชาติ 5 ที่มีสารสกัดหลัก คือ GM-1 จากมังคุด เสริมฤทธิ์กับ ฝรั่ง งาดำ ถั่วเหลือง ใบบัวบก สูตรสำหรับเบาหวานที่ช่วยบำรุงตับอ่อนให้ผลิตอินซูลินในระดับปกติ ทำให้ผู้ที่เป็นเบาหวานอาการดีขึ้นชัดเจน น้ำตาลสะสมลดลง กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ