นักวิจัยที่ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย